Vďaka za návštevu usa na veľtrh MIDEST v Paríži.

Na ANDAN Tím by chceli poďakovať všetkým, ktorí navštívili náš stánok na veľtrh MIDEST v Paríži.